Znaleziono / Odnowiono #2

Okazuje się, że są artykuły / wiadomości, które są interesujące, lecz miałem powody, by ich nie pokazywać: coś podobnego niedawno opublikowałem, rozszerza to dany temat, bądź po prostu przedstawia inną perspektywę, a na niektóre po prostu zabrakło miejsca. Znalazłem to miejsce tutaj.

Zapraszam do czytania:

Staram się unikać polityki, lecz wiadomość  z Zaufanej Trzeciej Strony przeczytałem i, w związku z sytuacją na naszej granicy, została mi w głowie: To Białorusini, nie Rosjanie, stoją za atakiem na skrzynki pocztowe polskich polityków (inie tylko).A skoro już, to niedawno wybuchła wieść, że Przemysław Jaroszewski, szef CERT Polska, został odwołany ze stanowiska, a teraz był gościem serwisu Niebezpiecznik. Materiał do obejrzenia na kanale YouTube Niebezpiecznika.

Pojawiło się kilka luk, które nie zmieściły się w Bezpiecznych wtorkach, np o tej w procesorach Intela, telefonach (chodzi o łączność Bluetooth) oraz Windows. Z drugiej strony, co pocieszające, haker z grupy REvil wpadł w sidła organów ścigania. W Polsce. Po raz kolejny pozwolę sobie przypomnieć przy tej okazji, o grupie podszywającej się pod pracowników banków (np. mBank), przykładową rozmowę można poczytać na Niebezpieczniku. Warto, bo goście są bezczelni i przekonujący.

Z innej beczki, zainteresowało mnie, że Unity przenosi tworzenie robotów i szkolenie z zakresu robotyki do Metaverse, Facebook opóźni szyfrowanie end-to-end, tegoroczne mistrzostwa League of Legends biją rekordy oglądalności, powrócił też serwis z torrentami wzorowany na Pirate Bay.

Na rozluźnienie zaś (jutro więcej, bo piątek): Barbados otworzył wirtualną ambasadę w metawersum, a Salwador pragnie otworzyć miasto Bitcoina – od kształtu przez walutę po kopalnie. A na koniec hit: pani połknęła słuchawkę AirPod zamiast… tabletki. I tu uwaga! To NIE JEST hit tygodnia:)

Zapraszam jutro po więcej, a dziś jeszcze będzie sztucznie (jeśli chodzi o inteligencję i rzeczywistość).

 

English version (please kindly use the links above):

It turns out there are articles / news that are interesting, but I had reasons not to show them: I recently published something similar, it expands the topic, or it just presents a different perspective, and for some there is just not enough space. Found this place here. I invite you to read: I try to avoid politics, but I read the message from the Trusted Third Party and, due to the situation on our border, it stayed in my head: Belarusians, not Russians, are behind the attack on the mailboxes of Polish politicians (and not only). news recently broke out that Przemysław Jaroszewski, the head of CERT Polska, was dismissed from his post and was now a guest of the Niebezpiecznik website. The material is available on YouTube channel of Niebezpiecznik. There were a few vulnerabilities that did not fit into Safe Tuesdays, for example the one in Intel processors, phones (for Bluetooth connectivity) and Windows. On the other hand, comfortingly, the REvil hacker fell into the trap of law enforcement. In Poland. Once again, let me remind you about a group impersonating bank employees (e.g. mBank), you can read an example conversation on Niebezpiecznik. It’s worth it because the guests are cheeky and persuasive.

On a different side: Unity is moving robotics development and robotics training to Metaverse, Facebook will delay end-to-end encryption, this year’s League of Legends championship breaks audience records, and a torrent site modeled on Pirate Bay is back.

For relaxation (tomorrow more, because Friday): Barbados has opened a virtual embassy in the metaversum, and El Salvador wants to open the city of Bitcoin – from shape through currency to mines. And finally a hit: the lady swallowed an AirPod handset instead of … a tablet. And attention here! This is NOT the hit of the week 🙂

I invite you tomorrow for more, and today it will be artificial (in terms of intelligence and reality).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.