3po3 – Center for Humane Technology

Przewiń do wersji polskiej

I receive a newsletter from the Center for Humane Technology, so today I allow myself to share what I found in it.
Note: links to articles are copied from the newsletter!
New podcast episode – „The problem well defined is already half solved”, episode 36 of the podcast Your undivided attention„, discussion byTristan Harris and Daniel Schmachtenberger
Here are a few ways GPT-3 can go wrong – a year ago, but the concerns are still valid, in TechCrunch writes: Liz O’Sullivan and John Dickerson
CRISPR – a technology that can be used to edit geness – what it is and why it can irrevocably change the world in New Scientist explains Michael Le Page.

___________________

Wersja polska:

Otrzymuję newsletter od Center for Humane Technology, dlatego dziś pozwalam sobie udostępnić, co w nim znalazłem.

Uwaga: linki skopiowałem z newslettera!

Nowy epizod podcastu – „Problem dobrze określony jest już w połowie rozwiązany”, epizod 36 podcastu „Your undivided attention„, rozmawiają Tristan Harris i Daniel Schmachtenberger

Here are a few ways GPT-3 can go wrong – sprzed roku, tym niemniej obawy wciąż aktualne, na łamach TechCrunch piszą: Liz O’Sullivan oraz John Dickerson

CRISPR – a technology that can be used to edit genes – co to jest i czemu może zmienić świat nieodwołalnie na łamach New Scientist tłumaczy Michael Le Page.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.