Czwartek z UltraSamoukiem – #Sztuczności

Dziś na Facebooku omawiam dłużej:

Rekonfigurowany układ sztucznej inteligencji na bazie perowskitów przybliżył nas do sztucznego mózgu – Chip oraz artykuł w Science

Unia Europejska obawia się rozwoju metaverse. Mogą pojawić się regulacje – KomputerŚwiat oraz wiadomość z serwisu Reuters

Meta reaguje na rosnące skargi o molestowanie seksualne w metaverse – Android.com.pl oraz oryginalny wpis na blogu Meta Oculus

Dodatkowo:

Nowy wymiar sztucznej inteligencji. AI przekształca zwykłe zdjęcia w modele 3D – AntyWeb

Sztuczna inteligencja sponiewierała najlepszych kierowców w grze Gran Turismo – SpidersWeb

Poznajesz ich? Postaci z kreskówek i obrazów jak żywe dzięki sztucznej inteligencji – Instalki

 

English version:

Today I refer on Facebook longer:

Reconfigured perovskite-based artificial intelligence system brought us closer to the artificial brain – Chip and article in Science

The European Union is concerned about the development of the metaverse. There may be regulations – KomputerŚwiat and a message from Reuters

Meta responds to growing complaints of sexual harassment in metaverse – Android.com.pl and original Meta Oculus blog post

Additionally:

A new dimension of artificial intelligence. AI transforms ordinary photos into 3D models – AntyWeb

Artificial intelligence has battered the best drivers in Gran Turismo – SpidersWeb

Do you recognize them? Cartoon characters and pictures come alive thanks to artificial intelligence – Instalki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.