Ciężkie czasy

Dziś nie będzie wielu linków, uśmiechów itp. Czas nie nastraja najlepiej. Ciężko jest radzić sobie z emocjami, szumem informacyjnym, poczuciem zagrożenia. Mnie też jest trudno i dlatego radzę sobie za pomocą (między innymi) NatureTreaks. 

Zapraszam do obejrzenia materiału na YouTube.

Na końcu wykorzystałem fragment nagrania ukraińskiego hymnu, który o 3. marca o 12.00 zabrzmiał na Rynku w Krakowie, z kanału Miasto Kraków.

Między innymi dlatego milczę – ciężko jest rozwijać się i tworzyć, gdy obok trwa wojna.

English version:

Today there won’t be many links, smiles, etc. Time is not in your best mood. It’s hard to deal with emotions, information noise, and a sense of threat. It is difficult for me too, which is why I cope with (among others) NatureTreaks.

I invite you to watch the material on YouTube.

At the end, I used a fragment of a recording of the Ukrainian anthem that sounded on March 3 at 12.00 in the Market Square in Krakow, from the Krakow City channel.

This is one of the reasons why I am silent – it is difficult to develop and create when there is war nearby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.